จอแสดงผลจากโรงงาน

เวิร์คช็อปการพิมพ์ฟิล์มเป่า

9w7y

เครื่องหล่อเทป 1

asdzxc4

เครื่องหล่อเทป2

asdzxc1

3.เครื่องหล่อเทป

asdzxc13

เครื่องหล่อเทป 4

asdzxc3

5.เครื่องหล่อเทป

asdzxc17

6.เครื่องหล่อเทป

asdzxc5

7.เครื่องหล่อเทป

asdzxc6

เวิร์คช็อปเป่าฟิล์ม

asdzxc16

เวิร์คช็อปการพิมพ์ 1

asdzxc10

เวิร์คช็อปการพิมพ์ครั้งที่ 2

asdzxc11

โรงพิมพ์ครั้งที่ 3

asdzxc2

โรงพิมพ์ครั้งที่ 4

asdzxcxzc1

โรงพิมพ์ครั้งที่ 5

asdzxc21

เวิร์คช็อปการพิมพ์ 6

asdzxc20

เวิร์คช็อปการพิมพ์ 7

asdzxc19

โรงพิมพ์ 8

asdzxc18

โรงพิมพ์ครั้งที่ 9

asdzxc12

การประชุมเชิงปฏิบัติการเป่าฟิล์มป้องกันสิ่งแวดล้อม 3

asdzxc8

การประชุมเชิงปฏิบัติการเป่าฟิล์มป้องกันสิ่งแวดล้อม 2

asdzxcxzc2

การประชุมเชิงปฏิบัติการเป่าฟิล์มป้องกันสิ่งแวดล้อม 1

asdzxcxzc3

เวิร์คช็อปเป่าฟิล์มครั้งที่ 3

asdzxcxzc4

เวิร์คช็อปเป่าฟิล์ม ครั้งที่ 2

asdzxcxzc5

เวิร์คช็อปเป่าฟิล์ม ครั้งที่ 1

asdzxcxzc6

สถานที่ผลิต

asdzxcxzc7

สถานที่ผลิต

asdzxcxzc8

สถานที่ผลิต

asdzxcxzc9

สถานที่ผลิต

asdzxcxzc10

สถานที่ผลิต

asdzxcxzc11

ฟิล์มเป่าเดี่ยว-2

asdzxcxzc12

ฟิล์มเป่าเดี่ยว-1

asdzxcxzc13

เป่าฟิล์ม+พิมพ์ - 3

asdzxcxzc14

เป่าฟิล์ม+พิมพ์ - 4